BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm soát TTHC: Còn lúng túng

Cập nhật ngày: 26/08/2012 - 05:14

Các cá nhân, tổ chức phải nộp thêm số bộ hồ sơ; công chứng, chứng thực các loại giấy tờ phải nộp mà lẽ ra chỉ cần bản sao (ảnh chỉ mang tính minh hoạ).

(BTNO) – Văn phòng UBND tỉnh cho biết, từ ngày 30.7 đến ngày 16.8 vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) thực hiện đợt làm việc liên tục với 17 sở, ban, ngành, tỉnh và 8 UBND huyện, thị (trừ Tân Biên) về các nội dung chuyên đề, nhiệm vụ KSTTHC trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành trao đổi, cùng đưa ra thảo luận các phương án rà soát quy định, TTHC, hướng dẫn thêm về chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức và các sản phẩm của báo cáo rà soát quy định, TTHC mà cơ quan hành chính các cấp phải thực hiện. Tuy nhiên, có một thực tế là hầu hết cơ quan hành chính các cấp, đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều lúng túng trong việc tổ chức thực hiện, sử dụng phương pháp, cách thức rà soát, lựa chọn vấn đề trọng tâm, thuyết mình các sản phẩm, lợi ích của phương pháp rà soát, đơn giản hoá các quy định, TTHC theo tiến độ triển khai nhiệm vụ này tại cơ quan, đơn vị mình. Với thực tế này, cơ quan hành chính các cấp rất khó hoàn thành được công việc rà soát các quy định, TTHC theo yêu cầu của UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.

Về cơ bản, cơ quan hành chính các cấp đều đã chấp hành nghiêm việc niếm yết công khai các Bộ TTHC mà UBND tỉnh đã công bố. Tuy nhiên, nhiều cơ quan hành chính chưa kịp thời cập nhật việc niêm yết cùng với bảng niêm yết TTHC là địa chỉ, số điện thoại để cá nhân, tổ chức biết, phản ánh kiến nghị. Có những cơ quan hành chính còn dùng lưới, màng nhựa bảo vệ, kiếng, khoá bảng niêm yết TTHC làm cho cá nhân, tổ chức khó tiếp cận; niêm yết những TTHC cũ đã hết hiệu lực thi hành; vị trí đặt bảng TTHC không được thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận… Công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp các biểu mẫu phản ánh, khiếu nại, minh bạch các địa chỉ để cá nhân, tổ chức biết, gởi phản ánh, khiếu nại chưa được cơ quan hành chính các cấp thực hiện tốt và đúng quy định.

Bên cạnh đó, trong quý II-2012, nhiều cơ quan hành chính các cấp đã không gởi hoặc gởi muộn báo cáo kết quả công tác KSTTHC về UBND tỉnh trước ngày 15 của tháng cuối quý, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, thiếu số liệu báo cáo. Chỉ có 08 cơ quan, đơn vị gởi báo cáo đúng thời gian quy định, đủ nội dung là Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Sở Ngoại vụ, UBND Thị xã, Hoà Thành và Ban Tôn giáo tỉnh.

Tại 17 sở, ban, ngành tỉnh và 08 UBND cấp huyện, Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên mỗi cơ quan hành chính 03 bộ hồ sơ TTHC đã giải quyết từ đầu năm đến nay. Nhìn chung, các cơ quan hành chính cơ bản đã giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng so với quyết định công bố. Nhưng vẫn còn tình trạng nhiều cơ quan hành chính yêu cầu thêm các loại giấy tờ không có trong Quyết định công bố Bộ TTHC và quy định của pháp luật (nhất là các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai). Đặc biệt là yêu cầu cá nhân, tổ chức phải nộp thêm số bộ hồ sơ; công chứng, chứng thực các loại giấy tờ phải nộp mà lẽ ra chỉ cần bản sao (photo). Lý giải về tồn tại, hạn chế này, các cơ quan hành chính cho biết không phải do đội ngũ cán bộ công chức yêu cầu thêm các loại giấy tờ ngoài quy định hoặc bắt buộc cá nhân, tổ chức phải công chứng, chứng thực các giấy tờ phải nộp. Đây là do các cá nhân, tổ chức tự nguyện nộp. Vấn đề này, dù là tự nguyện hay bị bắt buộc thì vẫn trái với quy định của pháp luật, không đúng với Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh, không góp phần cải cách hành chính, gây lãng phí, tốn kém chi phí của xã hội, làm tăng cao chi phí TTHC...

Trong đợt làm việc này, cơ quan hành chính các cấp cũng đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị đối với công tác CCHC và KSTTHC, tập trung vào một số vấn đề như tăng số lượng biên chế cho các cơ quan, vì hiện nay công việc nhiều trong khi biên chế ít. Đề nghị Trung ương và UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ thêm để khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đầu mối KSTTHC vì vừa phải làm chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ này.

Đề nghị các bộ, ngành Trung ương khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tính toán kỹ, tránh tình trạng chồng chéo, gây khó khăn cho địa phương, không thực hiện được; kiến nghị UBND tỉnh xem xét tình hình thực tế từng địa phương để bố trí làm thêm vào ngày thứ bảy hằng tuần, tránh tình trạng lãng phí về chi phí hành chính trong khi không có nhiều cá nhân, tổ chức đến làm thủ tục vào ngày thứ bảy; đề nghị UBND tỉnh tăng cường việc cử chuyên viên tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác KSTTHC cho cơ quan hành chính các cấp...

P.L