BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 14/11/2014 - 06:45

Cùng làm việc với đoàn có ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng.

Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với UBND huyện Trảng Bàng.

Thời gian qua, UBND huyện Trảng Bàng rất quan tâm tập trung chỉ đạo, triển khai, ban hành kịp thời các văn bản về cải cách hành chính, thủ tục hành chính; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đáp ứng được yêu cầu công việc, cơ bản nhận được sự hài lòng từ phía người dân.

Cụ thể, số thủ tục hành chính đang được áp dụng tại huyện là 423; tổng số hồ sơ tiếp nhận là 132.078, số đã giải quyết đúng hạn và trước hạn là 132.077 hồ sơ, đến thời điểm kiểm tra đã giải quyết sớm hơn 1/3 thời gian so với quy định là 389 hồ sơ, chỉ trễ hẹn 1 hồ sơ.

Về công tác cải cách chế độ công vụ, công chức và hiện đại hành chính, đến nay tổng biên chế thực hiện cả huyện được 1.553/1.670, trong đó biên chế công chức là 93/104, biên chế sự nghiệp là 1.460/1.566. 90% cán bộ công chức trong huyện sử dụng thư điện tử trao đổi công việc. Tỷ lệ văn bản tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường mạng đạt 100%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của huyện Trảng Bàng vẫn còn hạn chế. UBND huyện chưa xây dựng được chính sách thu hút nguồn nhân lực cao do ngân sách hạn hẹp, chỉ thực hiện chế độ dự nguồn công chức theo đúng vị trí việc làm.

Ngoài ra, để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động theo mô hình thống nhất chung, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh quy định cụ thể về việc bố trí lĩnh vực trực tại bộ phận một cửa ở huyện và xã.

Để công tác cải cách hành chính của huyện đạt nhiều kết quả hơn, Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những hạn chế, góp phần tạo tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hiểu Sinh