baotayninh.vn

Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh:

Kiểm tra chính trị cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị năm 2023 

Cập nhật ngày: 24/09/2023 - 08:27

BTNO - Thực hiện kế hoạch của Cục Chính trị Quân khu 7, kế hoạch chiến đấu năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra chính trị cán bộ sĩ quan cấp tá, cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương trong LLVT tỉnh.

Cán bộ sĩ quan LLVT tỉnh làm bài kiểm tra chính trị năm 2023.

Nội dung kiềm tra về giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả công tác giáo dục chính trị, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp nói chung và đơn vị nói riêng. Từ đó, xác định phương hướng, nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Điểm kiểm tra nhận thức chính trị được tính vào thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ tại cơ quan, đơn vị.

Huy Thường