Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Cập nhật ngày: 16/08/2019 - 08:12

BTNO - Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh do ông Lương Minh Trí- Phó Giám đốc Sở Tài chính dẫn đầu đã làm việc với Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

​Tại Sở Tư pháp, đoàn đã tập trung trao đổi xác định cụ thể về các TTHC đặt thù của sở không đưa ra Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh thực hiện, việc xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công tác rà soát TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC.

Đoàn kiểm tra CCHC và kiểm soát TTHC của tỉnh làm việc với Sở Tư pháp.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, hiện nay tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Tư pháp là 250 TTHC, trong đó cấp tỉnh là 173 TTHC, cấp huyện 32 TTHC và cấp xã 45 TTHC. Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh.

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã chuyển sang nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh là 146 thủ tục. Riêng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyền của các đơn vị sự nghiệp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trụ sở làm việc của các đơn vị là 27 thủ tục.

Kết quả tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39/2015 của Bộ Chính trị, Sở Tư pháp giảm 4 biến chế hành chính (trong đó có 3 biên chế điều chuyển từ Phòng Kiểm soát TTHC sang Văn phòng UBND tỉnh); đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm 11 biên chế viên chức (10 biên chế viên chức chuyển sang định biên và giảm 1 biên chế đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh). Về cơ bản Sở sẽ đạt tỷ lệ tinh giản biên chế 10% tính đến giai đoạn năm 2021. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 và Nghị định số 113/2018 của Chính phủ đến thời điểm 30.6.2019 là 1 công chức.

Tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác CCHC, kiểm soát TTHC mà Sở thực hiện thời gian vừa qua. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đưa 100% TTHC về Trung tâm HCC tỉnh để thực hiện. Quá trình thực hiện có luân phiên công chức tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm HCC nhằm đào tạo công chức có cơ hội cọ xát thực tế ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau để phát triển hơn trong thời gian tới.

Về kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC được truy suất từ hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (từ ngày 1.1 đến 5.8.2019) như sau: Tổng số hồ sơ nhận trong kỳ 2.506 hồ sơ, tồn trước chuyển sang là 41 hồ sơ, hồ sơ hủy là 42 hồ sơ. Đã giải quyết đúng hạn là 2.496 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%, giải quyết quá hạn là 37 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,4%). Đối với 37 hồ sơ giải quyết trễ hạn, qua rà soát, kiểm tra thực tế cho thấy không phải do Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý trễ, đa số giải quyết trước hạn nhưng do số lượng hồ sơ giải quyết quá nhiều nên công chức kết thúc sót trên hệ thống một cửa điện tử dẫn đến kết quả trên.

Ông Lương Minh Trí – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng đoàn công tác phát biểu ghi nhận kết quả, sự chuyển biến tích cực của 2 Sở trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị 2 Sở tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác CCHC, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm CCHC. Trong quá trình thực hiện, những khó khăn vướng mắc cũng cần được các cơ quan kịp thời thông tin với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ ngay.

Sau đợt kiểm tra, đoàn sẽ có báo cáo UBND tỉnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề nghị các cơ quan thực hiện tốt để cải thiện chỉ số CCHC năm 2019 của địa phương, đơn vị mình và góp phần cải thiện chỉ số CCHC chung của tỉnh.

Thành Chung