BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 tại huyện Bến Cầu

Cập nhật ngày: 18/07/2014 - 08:58

Tại UBND xã Long Chữ, tiếp và làm việc với đoàn có ông Trịnh Văn Vững- Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã. Năm 2013, xã Long Chữ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối xã, thị trấn của huyện Bến Cầu, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Phong trào thi đua, công tác khen thưởng của xã đi vào nề nếp, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới. Xã đã ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng với các quy định cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng. Việc thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện, kịp thời biểu dương những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Bến Cầu.

THeo báo cáo của UBND xã Long Giang, năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, UBND xã đã phát động phong trào thi đua sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và nhân dân trên địa bàn xã, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng có nhiều tiến bộ, tập trung chủ yếu cho người trực tiếp lao động, công tác và nhân dân.

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện Bến Cầu. theo báo cáo, Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả từ cấp huyện đến cấp cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện công tác thi đua khen thưởng; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22.01.2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2014.

Qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện liên quan đến lĩnh vực thi đua khen thưởng, như: việc tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”…

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 của huyện Bến Cầu, ông Nguyễn Hữu Ngân đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện. Đồng thời đề nghị UBND huyện trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua và chính sách khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua tại địa phương theo sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; quan tâm khen thưởng đến tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động; tiếp tục bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở địa phương. Có các bước chuẩn bị cần thiết để thực hiện Hội nghị điển hình tiên tiến của các cấp, các ngành, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh vào năm 2015.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh cũng đã thông tin tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến các đại biểu của huyện Bến Cầu.

Thái Thành