BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2014

Cập nhật ngày: 24/07/2014 - 07:20

Đoàn kiểm tra đã làm việc với lãnh đạo và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành Y tế phát động; tình hình tổ chức đăng ký thi đua, phát động thi đua, các biện pháp thực hiện phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; thực hiện hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, việc trích lập quỹ Thi đua khen thưởng của đơn vị.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế.

Qua kiểm tra, nhìn chung việc triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng được các đơn vị quan tâm thực hiện, gắn liền với các hoạt động chuyên môn, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử của ngành, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, trong công tác khám chữa bệnh, ngành đã có nhiều cố gắng đổi mới và đầu tư để chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Điều đó đã làm giảm sự không hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh…

Các đơn vị đều có đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân trực thuộc hàng tháng, làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Việc triển khai áp dụng các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm của các cá nhân đạt danh hiệu từ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên được thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của ngành Y vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: công tác tuyên truyền các gương điển hình trong  phong trào thi đua còn hạn chế; còn sai sót trong việc thực hiện thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; có quan tâm khen thưởng động viên cho người lao động trực tiếp nhưng chưa nhiều…

Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 cùng các văn bản hướng dẫn; có các bước chuẩn bị cần thiết để thực hiện Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh vào năm 2015.

Thái Thành