BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 25/10/2011 - 12:27

(BTNO)- Ngày 25.10, Đoàn công tác do Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo huyện Trảng Bàng về việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn.

Đoàn công tác tỉnh làm việc tại Trảng Bàng

Năm 2011, Đảng bộ huyện Trảng Bàng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện QCDC trên mọi lĩnh vực. Ban chỉ đạo các cấp được củng cố, kiện toàn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn thực hiện QCDC với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ước thực hiện được 2.048,90 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ; đã cấp 57.787 giấy CNQSDĐ, đạt 99,55% so với diện tích đủ điều kiện cấp giấy; tỷ lệ học sinh THPT tốt nghiệp đạt 88,35%; Trung tâm y tế huyện được đầu tư mới đã từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân…

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Nguyễn Minh Tân đánh giá cao sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể huyện trong công tác triển khai các nội dung quy chế dân chủ cơ sở, qua đó đã tác động tích cực đến nhiệm vụ chính trị của địa phương; sự hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đoàn kết nội bộ được giữ vững; tinh thần làm chủ của nhân dân được phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trần Siêu