BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô tại các doanh nghiệp, hợp tác xã

Cập nhật ngày: 05/12/2013 - 05:48

UBND tỉnh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô trên địa bàn tỉnh.

(BTNO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GT-VT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (trừ các đơn vị đã được Bộ GT-VT kiểm tra), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bố trí cán bộ thường trực để kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải qua thiết bị giám sát hành trình; Xử lý nghiêm, quyết liệt các vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe, hành trình chạy xe; đình chỉ hoạt động, thu hồi phù hiệu đối với các xe có thiết bị giám sát hành trình không hoạt động hoặc không đúng tiêu chuẩn theo quy định;

Có văn bản yêu cầu các bến xe thực hiện đúng chế độ báo cáo, xác nhận hệ số khách trên tuyến, báo cáo vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải; trước khi đóng dấu lệnh vận chuyển (Sổ nhật trình) phải kiểm tra điều kiện của phương tiện và lái xe, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện, lái xe không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định; yêu cầu lãnh đạo bến xe Tây Ninh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm do báo cáo không chính xác hệ số có khách bình quân để làm cơ sở chấp thuận khai thác tuyến.

Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải khắc phục ngay các tồn tại để bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải đúng quy định của pháp luật; yêu cầu các đơn vị vận tải quản lý chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe; không thực hiện giao khoán trắng cho lái xe hoặc bán thương hiệu; kiện toàn và duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; thực hiện đúng các quy định về đăng, niêm yết và thực hiện chất lượng dịch vụ vận tải;

Thực hiện tốt việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng container; kiên quyết đình chỉ hoạt động, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp cố tình hoạt động mà không có Giấy phép kinh doanh vận tải, phương tiện hoạt động không có phù hiệu;

Xử lý, chỉ đạo xử lý đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có vi phạm được phát hiện qua kiểm tra theo đề nghị của Đoàn kiểm tra Bộ GT-VT trong đợt kiểm tra tại tỉnh từ ngày 21 đến ngày 27.10.2013; Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, lái xe vi phạm.  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng quy hoạch mạng lưới vận tải khách tuyến cố định nội tỉnh; xác định vị trí điểm đón, trả khách tuyến cố định trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, quản lý điểm đỗ xe taxi của địa phương.

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm giám sát hoạt động của phương tiện vận tải qua thiết bị giám sát hành trình đặt tại Sở GT-VT để phục vụ công tác quản lý vận tải đường bộ của địa phương…

K.Thành