Kiểm tra việc thực hiện quy định tại các cơ sở in trong tỉnh

Cập nhật ngày: 16/12/2010 - 10:45

Trong hai ngày 13 và 14.12.2010, đội kiểm tra liên ngành về phòng chống in lậu của tỉnh Tây Ninh (Đội KTLN) đã đến kiểm tra một số cơ sở in trên địa bàn Thị xã và các huyện Hoà Thành, Gò Dầu và Trảng Bàng.

Tại các cơ sở in, đội tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động ngành in, giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hành nghề kinh doanh có điều kiện, lập sổ thông tin các sản phẩm in…

Kiểm tra một cơ sở in ở Hoà Thành

Qua hai ngày làm việc của đội KTLN, kết quả ghi nhận: hầu hết các cơ sở in đều cơ bản chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một vài cơ sở không lập sổ ghi đầy đủ các thông tin sản phẩm in, in những sản phẩm không nằm trong danh mục giấy phép kinh doanh được cấp, việc lưu sản phẩm sau in phục vụ công tác thanh kiểm tra thực hiện không thường xuyên, thiếu hợp đồng in giữa cơ sở và các tổ chức, cá nhân đặt in…

Đội KTLN đã lập biên bản, nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở in cần thực hiện cho đúng các quy định, đặc biệt lưu ý nhắc nhở các cơ sở chỉ in những sản phẩm trong danh mục đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

Linh Đan