BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra việc tiếp nhận các nông, lâm trường quốc doanh về Tập đoàn CN Cao su VN

Cập nhật ngày: 17/06/2009 - 05:53

Khai thác cao su

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kiểm tra việc tiếp nhận các nông, lâm trường quốc doanh về Tập đoàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12.2009.

Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận các nông, lâm trường quốc doanh thuộc các địa phương về Tập đoàn CN Cao su VN và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tập đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng đề án tiếp nhận các nông, lâm trường thuộc các địa phương, đặc biệt lưu ý tính khả thi, phát triển có hiệu quả.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ phối hợp với Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của các Tổng đội thanh niên xung phong khi thực hiện kế hoạch điều tra đất rừng quốc doanh theo Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 18.5.2009 của Văn phòng Chính phủ.

(Theo chinhphu.vn)


 
Liên kết hữu ích