baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiến nghị của cử tri được giải quyết tích cực hơn

Cập nhật ngày: 11/06/2009 - 06:33

Mở đầu phiên chất vấn hôm 11.6, Quốc hội đã nghe Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII đến nay.

Trưởng Ban dân nguyện của UBTVQH Trần Thế Vượng Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII đến nay

Theo Trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Trần Thế Vượng, tại kỳ họp trước, UBTVQH đã nhận được 2.466 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được nghiên cứu nghiêm túc. Đối với 651 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang Bộ, có 94 kiến nghị có nội dung liên quan đến hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; 547 ý kiến, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; 9 ý kiến, kiến nghị với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao…

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 4, UBTVQH đã chỉ đạo Ban Dân nguyện kịp thời chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phần lớn kiến nghị của cử tri đề cập những vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đang có vướng mắc hoặc gây bức xúc trong xã hội như: vấn đề lao động, việc làm; hỗ trợ người nghèo; tiến độ xây dựng các công trình giao thông; bố trí vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; vấn đề ô nhiễm môi trường...

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác xây dựng luật, pháp lệnh, UBTVQH đã báo cáo Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, trong đó đưa vào chương trình việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở….

Quốc hội, UBTVQH đã lựa chọn những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước quan tâm để đưa vào chương trình giám sát năm 2009 như giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm (báo cáo tại kỳ họp thứ 5); giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (báo cáo tại kỳ họp thứ 6).

Tới nay, UBTVQH đã nhận được văn bản trả lời đối với 535 ý kiến, kiến nghị trong tổng số 547 ý kiến, kiến nghị mà UBTV đã chuyển đến Chính phủ, 23 Bộ và cơ quan ngang bộ; 286 ý kiến, kiến nghị đã được xem xét, giải quyết như về hỗ trợ kinh phí để các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; tăng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như; về chính sách tín dụng; tăng mức đầu tư trồng rừng phòng hộ …

UBTVQH đã nhận được văn bản trả lời của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc xem xét, giải quyết 9 kiến nghị của cử tri, trong đó có 5 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết về vấn đề bổ sung biên chế cho ngành Toà án; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán và kiểm sát viên 4 kiến nghị còn lại đang được tích cực xem xét, giải quyết

Theo đánh giá của UBTVQH, việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri được xem xét tích cực và khẩn trương; thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ngày càng có nhiều tiến bộ; góp phần giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng, tích cực đã nêu trên, việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri của một số Bộ, cơ quan ngang Bộ còn có những hạn chế. Cụ thể là, một số Bộ trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm; một số văn bản trả lời còn chung chung, nặng về giải thích cơ chế, chính sách hoặc trích dẫn những nội dung có liên quan đã được đề ra trong chiến lược phát triển ngành mà chưa nêu rõ lộ trình và thời gian cụ thể thực hiện trong từng giai đoạn…

Để từng bước nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBTVQH trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực mà cử tri quan tâm để nghiên cứu soạn thảo, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát việc giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và các cấp chính quyền trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; có biện pháp xử lý đối với những trường hợp thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết. Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cần được gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội có cử tri kiến nghị để đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri.

(Theo Chinhphu.vn)