BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiến nghị đơn giản hoá 133 thủ tục đầu tư, thuế

Cập nhật ngày: 21/11/2009 - 07:38

Trong khuôn khổ đề án “Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010”, ngày 20.11, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức buổi Toạ đàm, để 11 nhóm công tác  trình bày kết quả rà soát các thủ tục hành chính ưu tiên.

Rút ngắn thời gian hoàn thuế

Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc: "Báo chí cần huy động sự tham gia của xã hội để cải cách thủ tục hành chính".

Về lĩnh vực đầu tư, ông Phan Đức Hiếu đề xuất nên thu hẹp phạm vi các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng.

 

Hiện, phạm vi dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng quá rộng. Nhóm công tác đề xuất chỉ nên thu lại ở "những dự án nhạy cảm". Mặt khác, cần công khai các quy hoạch đã được phê duyệt, đang trong dự thảo hoặc sẽ thực hiện.

Hội đồng tư vấn cải cách cũng đưa ra nhiều đề xuất rút gọn các thủ tục trong lĩnh vực thuế.

Chẳng hạn, nên gộp 8 thủ tục hoàn thuế với hàng xuất khẩu thành một thủ tục duy nhất. Đồng thời không nên phân chia thành thủ tục cấp cục và chi cục.

Qua rà soát, các nhóm công tác đều đưa ra yêu cầu chung là rút ngắn thời gian cho các thủ tục.

Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hoàn thuế từ 15 ngày xuống còn 7 ngày (với trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau) và từ 60 ngày xuống còn 30 ngày (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau).

Hay, việc cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của DN du  lịch nước ngoài tại Việt Nam nên rút từ 15 ngày xuống còn 5 ngày.

Mỗi địa phương một yêu cầu

Đoàn công tác cũng chỉ ra do các quy định trong nhiều thủ tục chưa đầy đủ nên mỗi địa phương lại có một yêu cầu khác nhau.

Chẳng hạn với lĩnh vực đất đai, xây dựng, qua khảo sát tại gần 100 doanh nghiệp và đơn vị tư vấn ở Bắc Ninh, Bình Định và Thừa Thiên - Huế cho thấy, còn nhiều thủ tục rườm rà.

Các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhưng các quy định trong lĩnh vực này lại chưa đầy đủ và thống nhất.

Tại Bắc Ninh và Thừa Thiên - Huế, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư nộp thêm “Văn bản thẩm định về môi trường”, trong khi đó Bình Định không yêu cầu.

Chính vì các thủ tục về đất đai phức tạp, mất nhiều thời gian do khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng, nên nhiều doanh nghiệp lập dự án nghiên cứu khả thi nhưng phải mất từ 2 đến 3 năm sau, hoặc lâu hơn nữa, mới thực hiện được dự án.
Đánh giá về kết quả rà soát bước đầu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính nói, kết quả này đáp ứng được yêu cầu cung cấp những bằng chứng gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động kinh doanh.

Đồng thời chỉ ra những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cũng như giải pháp đơn giản hoá thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả rà soát của Hội đồng tư vấn và kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác chuyên trách về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính cuối cùng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định vào cuối tháng 12.2009.

Theo yêu cầu, việc đơn giản hoá thủ tục phải đạt tỷ lệ 30%.

(Theo Vietnamnet)