BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiên quyết chấn chỉnh kiểu đưa tin vô trách nhiệm, “đạo” báo

Cập nhật ngày: 15/01/2014 - 06:09

Chiều 14.1, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh đề nghị những người làm công tác báo chí nhận thức sâu sắc những nét mới của đời sống truyền thông hiện đại, đổi mới tư duy theo hướng thích ứng với môi trường thông tin mở. “Tiếp tục đề cao và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và triển khai công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo chí phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin, định hướng dư luận xã hội”  là nội dung ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Báo cáo được trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2013, hoạt động báo chí diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Chính phủ, Quốc hội, nhất là nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi luật Đất đai.

Báo chí tích cực tuyên truyền nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát huy vai trò tích cực, tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Toàn ảnh hội nghị báo chí toàn quốc 2014.

Toàn ảnh hội nghị báo chí toàn quốc 2014.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí còn những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục: tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế gia tăng. Một số cơ quan báo chí buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống; thông tin sai sự thật, thậm chí, có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng. Quy hoạch báo chí chậm dẫn đến phân tán, lãng phí các nguồn lực; vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng. Trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản các bộ, ban, ngành, địa phương trong cung cấp, chỉ đạo, định hướng, xử lý thông tin, xử lý các sự việc, vấn đề liên quan hoạt động báo chí chưa thực sự đồng bộ, phân tán, thiếu kiên quyết.

Đó là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế; buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống; thông tin sai sự thật, thậm chí, có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng; vi phạm bản quyền...

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu năm 2014 phải quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách.

"Các cơ quan chỉ đạo, nhất là cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản cần thực sự vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí, nhất là các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, chương trình giải trí, trang thông tin điện tử không thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, hạ thấp chất lượng văn hóa của báo chí, chạy theo lợi ích kinh tế một cách phi văn hóa, vô trách nhiệm với xã hội. Ở đây, vai trò cơ quan chủ quản là rất lớn, trực tiếp, có ý nghĩa quyết định", ông Đinh Thế Huynh nói. "Công việc này gắn với việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể hệ thống báo chí; khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, lãng phí các nguồn lực".

P.Thảo

Báo Dân trí