UBND tỉnh:

Kiên quyết điều chỉnh, thu hồi vốn những đơn vị giải ngân chậm 

Cập nhật ngày: 22/09/2019 - 23:38

BTN - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo, trong thời gian tới, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình giải ngân chậm, kiên quyết điều chỉnh hoặc thu hồi vốn đối với những đơn vị giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân.

Thanh tra tỉnh báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Đại Dương

Chiều 20.9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ trực tuyến, đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những tháng còn lại năm 2019.

Phiên họp do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì. Tham dự còn có ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo các đơn vị thảo luận báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng qua đã cơ bản hoàn thành công tác phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2019. Các nguồn vốn được phân khai ngay từ đầu năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố chủ động tổ chức triển khai thi công. Các chủ đầu tư tăng tốc thực hiện kế hoạch, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát cộng đồng được thực hiện thường xuyên, đề ra nhiều giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tình trạng thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án, thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu được thực hiện chặt chẽ đúng quy định, khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác…

Sở Tài chính cho biết, thu ngân sách bảo đảm theo dự toán. Có 11/16 khoản thu đạt từ 75% trở lên so với dự toán và có 9/9 huyện, thành phố đều đạt từ 75% dự toán trở lên, trong đó có 3 huyện thu vượt là Châu Thành, Dương Minh Châu và Bến Cầu. Tiến độ chi ngân sách địa phương đạt thấp so dự toán nhưng đã bảo đảm các nhu cầu chi an sinh xã hội, chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trong đó, một số khoản chi vượt với tiến độ dự toán như: chi sự nghiệp thuỷ lợi đạt 114%; chi sự nghiệp giao thông đạt 81,7%; chi bảo đảm xã hội đạt 93,1%; chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 140,5% dự toán.

Tại cuộc họp, các huyện, thành phố và một số đơn vị khác báo cáo sơ lược tình hình kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị bầu cử khu phố, quốc phòng an ninh, tai nạn giao thông… 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến chỉ đạo, đối với dịch tả heo châu Phi, các huyện làm đúng thủ tục hỗ trợ để người dân có điều kiện tái đàn hoặc chuyển qua sản xuất khác; các xã chuẩn bị đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tích cực chuẩn bị hồ sơ để các ngành thẩm định. Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, các huyện chuẩn bị các phương án để bảo đảm công tác ứng cứu mùa mưa bão. Đồng thời tiếp tục chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng lưu ý, tình hình giải ngân thấp, nếu giải ngân không tốt, e rằng cuối năm nay tồn quỹ, giao Sở Tài chính xử lý nghiêm những đơn vị chậm quyết toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc báo động, thời gian qua, tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tội phạm ma tuý và số người nghiện có xu hướng gia tăng. Chỉ tiêu về người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tăng hơn 85%, nhưng thấp hơn bình quân cả nước (hơn 86%). Từ thực tế nêu trên, ông Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các địa phương cần quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc vận động các phong trào ở địa phương, quan tâm phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Đồng thời tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em, nắm bắt tình hình một số tà đạo xâm nhập, đẩy mạnh chất lượng hoà giải ở cơ sở, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để nâng cao giáo dục người nghiện ma tuý tại địa phương, nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện bằng mức bình quân của cả nước và phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo, trong thời gian tới, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình giải ngân chậm, kiên quyết điều chỉnh hoặc thu hồi vốn đối với những đơn vị giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân. Ngành tài chính công khai minh bạch công tác thanh tra tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động, tham mưu về tình hình diễn biến thiên tai, phối hợp các cơ quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh phân bón, áp dung biện pháp sinh học chăn nuôi an toàn. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quảng bá, quản lý du lịch; bảo đảm phát triển du lịch ngày càng bền vững. 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện tốt năm học mới, khắc phục tình trạng thiếu giao viên; ngành Tài nguyên và Môi trường ngăn chặn rác thải nhựa; ngành Công an tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích rõ tác hại của dịch tả heo châu Phi, đánh giá tác hại của thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các huyện, thành phố tích cực chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng, công tác tổng kết năm và chăm lo cho người dân vui Xuân, đón Tết năm 2020.

Đại Dương