Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Kiện toàn Ban An toàn giao thông

Cập nhật ngày: 07/02/2023 - 21:44

BTNO - Ngày 7.2, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 222 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Nguyễn Tấn Tài- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực và ông Trần Văn Luận- Phó Giám đốc Công an tỉnh Phó trưởng Ban.

Ban An toàn giao thông tỉnh gồm 16 uỷ viên là lãnh đạo các sở, ngành như: Sở Tài Chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Xây dựng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, Trưởng Đại diện Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực III tại Tây Ninh…

Các thành viên Ban ATGT gồm lãnh đạo các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Tây Ninh, UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn.

Đức Tiến