Kiện toàn Uỷ ban ATGT quốc gia và cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 09/04/2010 - 05:30

Uỷ ban ATGTQG đề xuất giải pháp liên ngành bảo đảm TTATGT - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 35/2010/QĐ-TTg kiện toàn Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (Uỷ ban ATGTQG) và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban ATGTQG đề xuất giải pháp liên ngành bảo đảm TTATGT

Uỷ ban ATGTQG là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện chương trình quốc gia về ATGT và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm TTATGT trong phạm vi cả nước.

Từ vị trí và chức năng như trên, Uỷ ban có nhiệm vụ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm TTATGT. Hướng dẫn Ban ATGT cấp tỉnh thực hiện các chương trình, giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn; điều phối và đôn đốc các ngành, các địa phương phối hợp thực hiện các biện pháp liên ngành; kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các địa phương hoặc tại các đầu mối giao thông quan trọng.

Đồng thời, Uỷ ban cũng chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng công an và thanh tra giao thông trên phạm vi cả nước trong hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình TTATGT; báo cáo kịp thời các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng về: thiệt hại, nguyên nhân ban đầu và biện pháp khắc phục trước mắt, công tác phối hợp khắc phục khẩn cấp và hạn chế thiệt hại; đề xuất kịp thời các biện pháp nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự.

Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Công an. Uỷ viên thường trực kiêm Chánh Văn phòng Uỷ ban là Tổng cục trưởng hoặc tương đương do Bộ Giao thông vận tải cử. Ngoài ra, Uỷ ban còn có 22 Uỷ viên là lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Uỷ ban.

Ban ATGT tỉnh chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả tai nạn giao thông trên địa bàn

Ban ATGT tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ban có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT.

Ban còn có nhiệm vụ báo cáo khẩn cấp UBND tỉnh và Uỷ ban ATGTQG về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn làm chết tại chỗ từ 3 người trở lên; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình TTATGT, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ban ATGT cấp tỉnh sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Công an tỉnh.

Đối với những địa phương có tình hình TTATGT phức tạp thì Chủ tịch UBND tỉnh phân công 1 Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó Trưởng ban thường trực hoặc cử 1 Phó Trưởng ban chuyên trách để điều hành công việc.
                                                                                                                    (Theo Chinhphu.vn)