6 tháng đầu năm:

Kinh tế Hoà Thành phát triển ổn định 

Cập nhật ngày: 16/06/2019 - 19:09

BTNO - Huyện ủy Hòa Thành vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2015-2020), nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bí thư Huyện ủy Hòa Thành Nguyễn Nam Hưng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận; hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường; bộ máy quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bám sát chỉ đạo của tỉnh và Nghị quyết của cấp ủy.

Kinh tế phát triển tích cực, đồng bộ, sát với tình hình thực tế của địa phương. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 48% kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt 288 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; công nghiệp - xây dựng gần 1.770 tỷ đồng, đạt 50%; thương mại - dịch vụ gần 1.600 tỷ đồng, đạt 47%; giá trị khối lượng các công trình xây dựng cơ bản ước thực hiện trên 90 tỷ đồng, đạt hơn 65,5% kế hoạch.

Tiến độ thu ngân sách bảo đảm kế hoạch, ước tổng thu trên 257 tỷ đồng, đạt gần 62,3% dự toán, tăng hơn 18,7% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách huyện, xã 5 tháng gần 176 tỷ đồng, đạt 42,60% dự toán.

6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của Hòa Thành tăng 6%.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, các chính sách an sinh xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền; đơn thư khiếu nại của người dân được UBND huyện giải quyết kịp thời; quốc phòng - an ninh giữ vững.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết còn một vài hạn chế như: công tác giải phóng mặt bằng đường Lý Thường Kiệt còn chậm; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của một số địa phương trong rà soát quản lý đất công chưa tốt; công tác tuyên truyền và ý thức của một bộ phận người dân về thực hiện văn minh đô thị chưa cao…

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Nam Hưng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nỗ lực đưa ra những giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó tập trung công tác thu ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các công trình xây dựng cơ bản; kêu gọi đầu tư, xã hội hóa giáo dục; kiểm tra, hướng dẫn xã Trường Hòa và Hiệp Tân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình.

Võ Liêm