6 tháng đầu năm 2018:

Kinh tế huyện Châu Thành chuyển biến tích cực 

Cập nhật ngày: 24/06/2018 - 09:18

BTNO - Ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 khóa XI nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018,tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng so cùng kỳ.

Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 1.822 tỷ đồng, tăng 2,56%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước thực hiện 1.923 tỷ đồng tăng 6,98%; giá trị ngành thương mại dịch vụ, lưu trú ước đạt 673 tỷ đồng tăng 7,91%.

Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 55 tỷ đồng, đạt 55%; tổng chi cân đối ngân sách địa phương trên 293 tỷ đồng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp trên địa bàn.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm các loại trên địa bàn huyện được trên 44 ngàn ha, trong đó cây lúa chiếm diện tích cao nhất.

Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, như chợ Hòa Bình, Chợ huyện, siêu thị Co.opmart, dự án Bàu Lớn, Cửa khẩu Phước Tân đang được các nhà đầu tư khẩn trương thi công.

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, công tác bảo đảm an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018 được huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, quan tâm chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách…

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận lên 9/14 xã và công nhận thị trấn Châu Thành đạt chuẩn văn minh đô thị….

Thiện Nhân