BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh: Xem xét 01 Đề án, 03 Quy hoạch

Cập nhật ngày: 29/08/2013 - 05:52
HTML clipboard

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) chính thức khai mạc vào sáng 29.8.

(BTNO)– Hôm nay 29.8, HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thảo luận, thông qua một số tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, các đại biểu xem xét, thảo luận Đề án thành lập 02 phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh thuộc Thị xã, phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh trước năm 2015. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá về hiện trạng 02 xã Ninh Sơn, Ninh Thạnh; Điều kiện, sự cần thiết thành lập 02 phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh; Dự báo những thuận lợi, khó khăn khi thành lập 02 phường; Việc huy động nguồn lực đầu tư cải tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở 02 phường, gắn với yêu cầu phát triển của Thị xã.

Xã Ninh Sơn sẽ được nâng lên thành phường.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh cũng trình Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông vận tải nhằm phục vụ thiết thực nhu cầu lưu thông, vận chuyển hành khách và hàng hoá trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và ổn định. Các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến về lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; Tính đồng bộ giữa quy hoạch giao thông với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; Việc huy động nguồn lực đầu tư; Việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư các hạng mục công trình giao thông…

Đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, các đại biểu đánh giá về hiện trạng khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh hiện nay; Tính đồng bộ giữa quy hoạch khoáng sản với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng…Về lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; Vấn đề quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Nội dung thảo luận thứ tư tại kỳ họp là Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở định hướng để phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh, xác định mục tiêu, phương án và các giải pháp để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tây Ninh có rất nhiều tiềm năng trong việc phát triển du lịch.

Trong ảnh, tháp Chót Mạt (Tân Biên) và đình Thái Bình (Thị xã).

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển tổng thể du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Vấn đề đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch; Các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển du lịch; Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn; Việc chuẩn bị, huy động nguồn lực (về nhân lực, kinh phí…) để triển khai thực hiện Quy hoạch.

HY UYÊN