baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp cuối năm HĐND huyện Châu Thành: Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Cập nhật ngày: 24/12/2009 - 06:09

Trung tâm thị trấn Châu Thành.

Tại kỳ họp 14, HĐND huyện Châu Thành tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009 của UBND huyện.

Những mặt làm được của huyện trong năm 2009 là có 19/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2009, được hơn 1.474 tỷ đồng, đạt 102,88% kế hoạch, tăng 11,37% so với năm 2008. Trong đó giá trị ngành nông, lâm, thuỷ sản ước được 784,154 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; giá trị ngành thương mại-dịch vụ được 370,8 tỷ đồng, đạt trên 105% kế hoạch, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện trong năm 2009 của huyện là 43,125 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, tăng 19% kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách trên địa bàn 196,869 tỷ đồng, tăng 48% dự toán năm. Thu nhập bình quân đầu người 14,051 triệu đồng/năm, tăng 4,3%.

Trên lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Có 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đáng lưu ý là hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương giảm xuống còn 3,87%, giảm 2% so với năm 2008; hộ nghèo liền kề 3,23%, giảm 1,29% so với năm 2008. Trong năm, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 138 căn nhà đại đoàn kết. Các ngành chức năng của huyện quan tâm tạo điều kiện giới thiệu việc làm được 3.400 lao động, tăng được 400 người so với kế hoạch. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, số hộ được công nhận gia đình văn hoá đạt kế hoạch đề ra.

Cùng với những mặt làm được, năm qua huyện Châu Thành cũng còn một số mặt làm chưa được, có 9/28 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Trong đó đáng lưu ý, giá trị ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng chỉ đạt xấp xỉ kế hoạch (97,65%); thu cân đối ngân sách chậm và thấp hơn cùng kỳ; tình trạng lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp còn diễn ra phức tạp, chưa có giải pháp xử lý triệt để; tỷ lệ học sinh các cấp bỏ học còn cao, chưa có giải pháp xử lý hiệu quả; công tác duy trì đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở và thực hiện phổ cập trung học phổ thông còn gặp không ít khó khăn; tình hình an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội tại một số địa bàn còn diễn ra phức tạp.

HĐND huyện Châu Thành khoá IX đã quyết nghị những chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của năm 2010: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 13,5%; thu nhập bình quân đầu người 15,826 triệu đồng/người/năm, tăng 12,63%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: 50,17% -Công nghiệp: 22,62% -Dịch vụ: 27,21%. Giới thiệu việc làm cho 3.500 lao động; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương còn 3,5%, hộ nghèo liền kề 3%; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở 600 căn; tỷ lệ hộ sử dụng điện 99%; hộ dùng nước hợp vệ sinh ở nông thôn 87%, ở khu vực thị trấn, thị tứ 98%...

D.H