BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp cuối năm HĐND Thị xã Tây Ninh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống suy giảm kinh tế, đem lại kết quả đáng kể

Cập nhật ngày: 22/12/2009 - 09:11

Kỳ họp cuối năm (kỳ họp thứ 16) HĐND thị xã Tây Ninh khoá IX tiến hành trong hai ngày 17-18.12.2009.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND Thị xã cho biết, trong tình hình chung ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, Thị xã đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp chống suy giảm kinh tế của Chính phủ, của UBND tỉnh trên địa bàn và tập trung điều hành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt được những kết quả đáng kể. Giá trị sản xuất của Thị xã trong năm ước đạt 5.105 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người được 24,6 triệu đồng/năm, tăng 5,4% so cùng kỳ. Thương mại dịch vụ phát triển ổn định theo kế hoạch đề ra. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản ước thực hiện 83,613 tỷ đồng, đạt hơn 112% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 109,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện 158,567 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 152% kế hoạch. Về văn hoá xã hội, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; thành lập 10/10 trung tâm văn hoá-thể thao và học tập cộng đồng tại các phường, xã; về y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, quản lý tốt các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Công tác chăm lo cho hộ nghèo luôn được quan tâm, đã kéo giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia mới còn 1,89%. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 3.234 lao động.

Trung tâm thị xã Tây Ninh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đã kéo giảm tệ nạn ma tuý, mại dâm. Công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực. Các cơ quan đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ngân sách, quản lý tài chính, thuế, đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương. Tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm do thực hiện đấu thầu, thẩm tra, thẩm định quyết toán là 552,823 triệu đồng.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, trong năm 2009, Thị xã cũng còn những mặt hạn chế: Công tác xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập về thủ tục, chất lượng các công ty tư vấn trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu. Quản lý trật tự đô thị hiệu quả chưa cao, còn hiện tượng xây dựng nhà không phép, sai phép, mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Công tác xã hội hoá giáo dục, y tế, thể dục thể thao chưa thực sự mở rộng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thị xã khoá IX đã quyết nghị các chỉ tiêu định hướng năm 2010: Giá trị sản xuất 5.920 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người đạt 1.510 USD/năm; tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế: Thương mại-dịch vụ: 64,56%- Công nghiệp-xây dựng cơ bản: 30,03% -Nông nghiệp: 5,41%; tổng thu ngân sách năm 2010 dự kiến tăng 12,24% so năm 2009; phấn đấu xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia; kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2% đối với xã, dưới 1% đối với phường; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới xuống dưới 1,89%; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống còn 3,74%...

D.H