BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh: Dự kiến diễn ra vào ngày 28.5 

Cập nhật ngày: 22/05/2024 - 09:01

BTNO - Theo thông tin HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28.5 tại hội trường B Tỉnh uỷ.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại một kỳ họp HĐND tỉnh.

Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 15 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá – xã hội và Pháp chế, như: Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 – 2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2;

Nghị quyết quy định một số đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh…

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại một kỳ họp.

Tại kỳ họp dự kiến sẽ miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Vũ Nguyệt