baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VII: Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 23/03/2010 - 06:08

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu khai mạc kỳ họp

Ngày 23.3, kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011 đã được tổ chức tại hội trường Tỉnh uỷ, nhằm thông qua một số nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đề nghị các đại biểu xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung tờ trình do UBND tỉnh, gồm Đề án về tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh giai đoạn 2010-2020; Đề án đào tạo cán bộ công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài và Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên Tây Ninh giai đoạn 2010-2015; Tờ trình về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài và làm việc tại Tây Ninh, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nội dung chương trình kỳ họp, các vị đại biểu HĐND và đại biểu khách mời đã tham dự thảo luận ở tổ thảo luận và hội trường. Kết thúc phiên thảo luận, có 25 ý kiến đóng góp cho tất cả nội dung của các tờ trình, trong đó tập trung vào hai đề án đào tạo cán bộ công chức, viên chức trình độ sau đại học tại nước ngoài và đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học cho học sinh sinh viên Tây Ninh. Các ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề về trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh nhà, về việc không nên quy định ngành nghề đào tạo cụ thể mà phải để UBND tỉnh quyết định cho phù hợp tình hình thực tế địa phương, về việc bổ sung thêm đối tượng đào tạo, hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn, giới hạn độ tuổi đào tạo…

Sau buổi thảo luận, các đại biểu HĐND thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về Chính sách hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên Tây Ninh (giai đoạn 2010-2015 (bao gồm cả đề án “Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài”); về Chính sách tạo nguồn chức danh bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020 (thay thế cho tên đề án “Tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn” do UBND tỉnh trình trước đây); và tờ trình về Chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài và làm việc tại Tây Ninh, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước.

Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Kỳ họp lần thứ 19 HĐND tỉnh khoá VII đã chính thức chấp nhận đơn xin miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Tân (do điều chuyển công tác), miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Võ Thiện Trí (do điều chuyển công tác). Ông Nguyễn Thảo – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Trảng Bàng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, và ông Nguyễn Văn Hoàng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 

Yên Khuê