BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khoá VII: Miễn nhiệm và bầu cử những chức danh quan trọng

Cập nhật ngày: 29/10/2010 - 06:02

Ngày 29.10.2010, HĐND tỉnh khoá VII tiến hành kỳ họp thứ 21. Bà Lê Thị Bân- Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các sở ngành, HĐND các huyện thị và đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung các chức danh quan trọng

Tại kỳ họp, lãnh đạo Sở Tài chính trình bày Tờ trình Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 và Tờ trình về mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò ngang. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2009 là 3.903,71 tỷ đồng. Trong đó riêng phần thu theo dự toán HĐND tỉnh giao là 2.219,92 tỷ đồng- đạt 109,14% dự toán và tăng 13,51% so với năm 2008 gồm: thu nội địa thực hiện được 1.410,63 tỷ đồng- đạt 104,46% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu thực hiện được 151,79 tỷ đồng- đạt 77,84% dự toán và các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước là 657,49 tỷ đồng- đạt 127,92% dự toán. Về chi, năm 2009 tổng chi ngân sách địa phương theo dự toán HĐND tỉnh giao là 3.563,90 tỷ đồng- đạt 151,84% dự toán và tăng 35,21% so với thực hiện năm 2008. Trong đó riêng phần chi đầu tư phát triển thực hiện được 2.885,26 tỷ đồng. Cuối năm 2009, kết dư ngân sách địa phương là 164,36 tỷ đồng. Về mức thu và quản lý, sử dụng phí qua đò ngang, theo Tờ trình thì được quy định cụ thể từng đối tượng, phương tiện và trọng lượng hàng hoá, đồng thời nguồn thu được để lại 100% cho đơn vị thu và đơn vị thu quản lý, sử dụng theo quy định về phí và lệ phí.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2009 cơ bản thống nhất với nội dung Sở Tài chính đã báo cáo tại kỳ họp, nhưng cần phải làm rõ thêm các vấn đề như: nguồn thu doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Trung ương tăng hơn so với cùng kỳ trong khi doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc địa phương lại giảm hơn so với cùng kỳ; vì sao một số nguồn thu vượt hơn đến 3 lần so với dự toán; phân tích rõ nguyên nhân làm tăng từng khoản chi; số tạm ứng vốn đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi chuyển nguồn ngân sách… Trong thảo luận tổ, các đại biểu HĐND tỉnh cũng nêu nhiều ý kiến băn khoăn về: một số khoản chi sự nghiệp dự toán cao nhưng sử dụng thấp như sự nghiệp môi trường, khoa học công nghệ; chi chuyển nguồn còn lớn và kéo dài nhiều năm; cần có chế độ miễn giảm phí qua đò ngang đối với một số đối tượng… Lãnh đạo Sở Tài chính đã thuyết minh, giải trình rõ những vấn đề đại biểu nêu tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Kỳ họp thứ 21 cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh quan trọng. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Thuỷ do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Giảm do nghỉ hưu. Đồng thời các đại biểu HĐND tỉnh cũng bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII nhiệm kỳ 2004-2011; bầu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Thuỷ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011.

Bế mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về các nội dung đã trình tại kỳ họp.

SƠN TRẦN