BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh: Sẽ diễn ra từ ngày 8.12 – 10.12.2010

Cập nhật ngày: 01/12/2010 - 05:59

(BTNO) - Chiều 1.12, HĐND tỉnh tổ chức Họp báo thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 22 (nhiệm kỳ 2004 – 2011), dự kiến tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 8.12 – 10.12.2010.

Ông Lâm Tấn Đông – Thường trực HĐND tỉnh cho biết, tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét thông qua 14 báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh, gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011; Tờ trình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2011 – 2015; Tờ trình về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; Tờ trình thông qua phương án xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011; Tờ trình thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011; Tờ trình thông qua danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011; Tờ trình về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2011; Tờ trình về đề án thu học phí mới từ học kỳ II năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015; Tờ trình về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020; Tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2010.

Ông Lâm Tấn Đông phát biểu tại buổi họp báo.

Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ thông qua báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của Ban kinh tế và ngân sách, Ban văn hoá – xã hội và Ban pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo tổng kết hoạt động chương trình “Tiếng nói cử tri” năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011; Báo cáo tổng kết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011; Báo cáo thẩm tra của 3 Ban HĐND tỉnh; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh; Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của HĐND tỉnh; Thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2010 của UB. MTTQVN tỉnh; Báo cáo công tác kiểm sát năm 2010 của Viện KSND tỉnh; Báo cáo công tác xét xử năm 2010 của TAND tỉnh.

Ông Lâm Tấn Đông cho biết thêm, phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng TTV11 – Đài PT-TH Tây Ninh.

Đ. Hoàng Thái