Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 5 nghị quyết 

Cập nhật ngày: 14/05/2022 - 00:46

BTN - Sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, HĐND tỉnh thông qua 5 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Chiều 12.5, tại hội trường Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) do Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong chủ trì.

Tham dự kỳ họp còn có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh; 49/52 đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Kiều Công Minh- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình đợt I.2022 trên địa bàn tỉnh.

Đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt I.2022, UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định đối với 26 dự án, sử dụng 83,32 ha đất, gồm 77,32 ha đất trồng lúa, 1 ha đất rừng phòng hộ và 5 ha đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tổng số dự án đủ điều kiện trình HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đợt I.2022 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng 83,32 ha đất (gồm 77,32 ha đất trồng lúa, 1 ha đất rừng phòng hộ và 5 ha đất rừng đặc dụng) để thực hiện 26 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt I.2022.

Các đại biểu tham gia thảo luận các nghị quyết

 

Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp tỉnh quản lý, thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Thời gian thực hiện kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh khoá X.

Ông Đỗ Hồng Sơn- Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, thống nhất hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: người được phân công làm nhiệm vụ trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19; người làm nhiệm vụ gián tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19; người bị nhiễm SARS-CoV-2 khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (trừ các trường hợp đã được hưởng chế độ hỗ trợ cho người bị nhiễm SARS-CoV-2 khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước đây).

Ông Nguyễn Tấn Tài- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Bà Lê Thị Dân An- Phó Giám đốc Sở Xây dựng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045.

Đại biểu thảo luận Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Kỳ họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đến năm 2045 với các nội dung chính: phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Bến Cầu và các xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh thuộc huyện Bến Cầu, xã Phước Chỉ, Phước Bình (trước kia là xã Phước Lưu và Bình Thạnh) thuộc thị xã Trảng Bàng. Tổng diện tích tự nhiên Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài khoảng 21.284 ha. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch được xác định. Thời hạn, giai đoạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.

Nghị quyết tập trung phát triển khu kinh tế theo hướng công nghiệp xanh, đô thị xanh, sạch, thông minh, bền vững, có bản sắc và có tầm kết nối quốc tế; nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng cuộc sống tại khu vực; bảo vệ, phát triển bền vững với môi trường; tiến tới hoàn thành các chiến lược quốc gia, vùng Đông Nam bộ và tỉnh Tây Ninh về công nghiệp, đô thị, du lịch, nông nghiệp trong thời kỳ mới.

Sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, HĐND tỉnh thông qua 5 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành có hiệu quả các nghị quyết mới được thông qua; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết, tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đặt ra.

NHI TRẦN