BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII: Cần đánh giá lại các chỉ tiêu kinh tế-xã hội không đạt

Cập nhật ngày: 25/10/2012 - 05:11

(BTNO)- Ngày 24.10, Quốc hội có buổi làm việc ở Tổ để thảo luận về tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

 Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 22.10 vừa qua

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế thể hiện quý sau tăng hơn quý trước, nhưng ước cả năm chỉ đạt khoảng 5%-5,2%, thấp hơn chỉ tiêu theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, báo cáo của Chính phủ dự kiến năm 2012 có 10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Quốc hội, còn 5 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP, tạo việc làm, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ che phủ rừng.

Tại buổi thảo luận, một số đại biểu ý kiến, báo cáo của Chính phủ đánh giá chưa sát với tình hình; phần số liệu còn có độ vênh so với thực tế, chưa phản ánh hết mức độ khó khăn của đời sống xã hội và nền kinh tế đất nước, đặc biệt là khó khăn của doanh nghiệp. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế phân tích trong báo cáo chủ yếu mang tính khách quan, chưa nêu bật những nguyên nhân chủ quan từ điều hành. Cả 5 chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết Quốc hội đều là những chỉ tiêu quan trọng, phản ánh tính bền vững của nền kinh tế trước mắt và lâu dài…

Mời xem toàn văn Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 tại đây.

Quang Chi