BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 5 nghị quyết 

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - 18:05

BTNO - Sáng 31.3, tại Hội trường Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) do Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong chủ trì.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Thanh Tân 

Tham dự kỳ họp còn có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Kiều Công Minh- Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trình bày dự thảo các Nghị quyết nhóm vấn đề về kế hoạch đầu tư công.

Cụ thể, về dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương: Điều chỉnh tổng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tổng mức vốn nguồn ngân sách địa phương sau khi điều chỉnh là hơn 19.893 tỷ đồng.

Chủ tọa kỳ họp.

Điều chỉnh, bổ sung tại Điều 4 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương. Số vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách cấp tỉnh hơn 15.381 tỷ đồng được phân bổ cho các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với dự thảo Nghị quyết xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (gia hạn thời gian thực hiện dự án) Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài. UBND tỉnh trình HĐND xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30.6.2023.

Về dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét chuyển nhóm dự án thành Nhóm C, hạ tầng kỹ thuật.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Thanh Tân

Ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022  trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi gồm: đất trồng lúa; diện tích gieo mạ, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày; cấp nước để chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu.  

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh với 7 nhóm/26 dịch vụ công. Trong đó, 18 dịch vụ ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ và 8 dịch vụ hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thanh Sơn- Huyện uỷ viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Châu Thành.

Ông Kiều Công Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bay dự thảo tại kỳ họp.

Sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, HĐND tỉnh thông qua 5 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các ngành kịp thời chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh theo Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Vũ Nguyệt