baotayninh.vn

Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh - Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Tây Ninh:

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2025 

Cập nhật ngày: 16/09/2023 - 16:07

BTNO - Chiều 15.9, tại Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Mục sư Trương Thiên Tín- nhân sự đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2025.

Ký kết chương trình phối hợp.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, đại biểu Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh, Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) huyện Tân Châu, thị xã Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh, đại diện Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

 Hoạt động nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh và công tác tôn giáo giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố mối quan hệ, sự gần gũi gắn bó đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh; phát huy vai trò của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, hằng năm, hai bên phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; tuyên truyền làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là con em của đồng bào tôn giáo, tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, phối hợp cùng LLVT tham gia làm công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng mở lớp phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các vị chức sắc, tín đồ; thông tin tình hình, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình quốc phòng - an ninh.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bộ CHQS tỉnh và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh chăm lo an sinh xã hội, hoạt động từ thiện như: xây tặng nhà tình nghĩa quân - dân, xây dựng 1 công trình có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024).

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các tín đồ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt các mô hình “Nâng bước tương lai”, hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tới trường; hỗ trợ người già, tàn tật, neo đơn khó khăn, hoạn nạn, hoả hoạn… Thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các chốt nơi tuyến đầu bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch; cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận, vận động quần chúng và nhân dân dịp lễ, tết; phối hợp thực hiện các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…

Hai bên tổ chức hội nghị sơ kết hằng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình phối hợp, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến và xây dựng chương trình phối hợp năm sau.

Huy Thường