BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Cập nhật ngày: 29/03/2013 - 05:44

Theo kế hoạch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố, hàng loạt các hoạt động có ý nghĩa sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11.6.1948-11.6.2013).

Cụ thể, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tổ chức và phối hợp tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước”; Gặp gỡ, giao lưu giữa một số Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động với thế hệ trẻ.

Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực ngay từ đầu năm 2013, với nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, kết hợp với gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào dịp Sinh nhật Bác 19/5 và ngày truyền thông Thi đua yêu nước 11.6.2013.

Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Theo GD&TĐ