baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Ngoại giao VN: Sở Ngoại vụ Tây Ninh nhanh chóng trưởng thành đáp ứng nhiệm vụ công tác quan trọng của tỉnh biên giới

Cập nhật ngày: 27/08/2010 - 11:27

Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28.8.1945-28.8.2010). Lịch sử ngành Ngoại giao cho biết, hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đất nước ta đã có một nền ngoại giao tinh tế và hiển hách, trải qua các triều đại từ Hùng Vương, An Dương Vương, các nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn đến thời đại Hồ Chí Minh. Nền ngoại giao mới của nước ta ra đời cùng với việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2.9.1945, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam đã thực hiện những sách lược hết sức đúng đắn, khôn khéo, vừa kiên quyết, vừa linh hoạt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 5.1989 Bộ Chính trị ra Nghị quyết 13 đã tạo ra bước ngoặt trong đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước, đường lối đối ngoại từng bước được bổ sung hoàn chỉnh. Đó là đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá các quan hệ quốc tế…”. Đến Đại hội lần thứ X, Đảng ta đã khẳng định “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phân giới cắm mốc được UBND tỉnh tặng bằng khen

Tại tỉnh ta, Sở Ngoại vụ Tây Ninh được thành lập ngày 28.4.2005 trên cơ sở sáp nhập Ban Biên giới và phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ và biên giới. Từ ngày thành lập đến nay lãnh đạo Sở luôn quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ CBCC ngày càng lớn mạnh. Sở đã thành lập các phòng chức năng như Văn phòng, phòng Quan hệ quốc tế, phòng Quản lý biên giới, phòng Lãnh sự. Tuy cơ cấu tổ chức các phòng ban chức năng chưa đủ theo quy định, nhưng trong thời gian qua tập thể CBCC Sở Ngoại vụ đã tăng cường đoàn kết nội bộ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua Ban giám đốc đã tập trung lãnh đạo điều hành thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao và Uỷ ban biên giới quốc gia giao, hằng năm đều đáp ứng yêu cầu công tác của ngành. Cụ thể trong thời gian qua Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt công tác lãnh sự, lễ tân, hướng dẫn quản lý hoạt động báo chí nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ đến làm việc tại Tây Ninh. Hằng năm Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành hàng trăm quyết định cử, cho phép hàng trăm lượt cán bộ công chức ra nước ngoài học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham quan du lịch. Hiện nay toàn tỉnh có 12.499 kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở các nước, nhiều nhất là ở Đài Loan 5.008 người, Hoa Kỳ 4.683 người, Hàn Quốc 1.297 người, Úc 388 người. Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và các ngành liên quan thực hiện các chương trình hoạt động đối ngoại, nhất là công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giúp các doanh nghiệp, doanh nhân mở rộng giao thương với một số nước trong khu vực Châu Á và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới. Tính đến nay đã có 16 công ty của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vốn sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đăng ký 135 tỷ đồng và 18.050 USD. Về thu hút đầu tư nước ngoài, đến nay toàn tỉnh có 197 dự án, với tổng số vốn đăng ký 948,278 triệu USD, trong đó có 146 dự án đi vào hoạt động với số vốn đầu tư thực hiện 537 triệu USD, chiếm 56,6% tổng số vốn đăng ký. Từ năm 2009 đến nay tỉnh ta đã tiếp nhận 17 dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ với tổng số vốn 4,959 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ phối hợp các ngành và các huyện biên giới tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, đảm bảo an ninh trật tự biên giới, nhất là phối hợp, đàm phán với bạn thực hiện tốt công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, tính đến nay đã cắm được 64/101 vị trí với 73/110 cột mốc, đạt gần 66,36% kế hoạch.

LÊ VĂN DŨNG