Kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận Việt Minh

Cập nhật ngày: 19/05/2011 - 09:42

Sáng 19.5, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận Việt Minh (19.5.1941 – 19.5.2011). Dự buổi gặp mặt có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Thời gian sẽ qua đi, nhưng Mặt trận Việt Minh mãi gắn liền với trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là một trong những mốc son chói lọi nhất, tô thắm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 81 năm qua. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện không ngừng tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, chung sức chung lòng cùng Đảng và Nhà nước tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trao Huân chương Độc lập cho đại diện gia đình các đồng chí lão thành cách mạng

Ôn lại hoạt động vẻ vang của Mặt trận Việt Minh, các đại biểu lại nhớ đến mốc lịch sử đầu năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ ngày 10 đến 19.5.1941, Người chủ trì Hội nghị Trung ương Tám (khoá I) họp tại Pắc Bó, Cao Bằng để xem xét lại toàn bộ chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương và đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính lịch sử, trong đó có vấn đề thành lập tổ chức mới của Mặt trận dân tộc thống nhất. Hội nghị đã khẳng định: Cách mạng Việt Nam lúc này phải là cách mạng dân tộc giải phóng.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh và đề ra một cách toàn diện những vấn đề về nội dung, nhiệm vụ, phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết, tập hợp các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu nước và các tổ chức cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo vùng lên đánh Pháp, đuổi Nhật, giành chính quyền, đưa cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà-Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cũng tại đây, các cán bộ lão thành cách mạng đã cùng nhau ôn lại những những kỷ niệm sâu sắc về công tác Mặt trận qua các thời kỳ, bày tỏ niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về hơn 81 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước đã truy tặng Huân chương Độc lập cho cụ Võ Oanh, nguyên Uỷ viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và cụ Phan Tất Tuân, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá I.

(Theo VOV)