BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ: Phát huy truyền thống vẻ vang, năng động, sáng tạo phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong thời kỳ mới

Cập nhật ngày: 17/10/2010 - 10:14

Cách đây 80 năm (từ ngày 14 đến 31.10.1930), dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất được tiến hành tại Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị đã kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương, đổi tên Đảng, thông qua Luận cương chính trị và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng - tiền thân của Văn phòng cấp uỷ sau này. Đến tháng 5.1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hoá (Thái Nguyên). Là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng luôn được sự giáo dục, rèn luyện, động viên khích lệ của các cơ quan cao nhất của Đảng, nhờ đó mà không ngừng trưởng thành, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao cờ của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2009

Cùng với cả nước, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh được thành lập vào năm 1954, để kịp thời đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới. Ngay sau khi được thành lập, Văn phòng Tỉnh uỷ đã phối hợp với các ban Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh phục vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Mặc dù phải chịu nhiều hy sinh, gian khổ, song đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp uỷ vẫn một lòng trung kiên, tận tuỵ, không ngại gian khổ, hy sinh, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ bảo đảm cho hoạt động của cấp uỷ Đảng luôn thông suốt trong mọi tình huống, trong mọi giai đoạn phát triển của cấp uỷ tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống vẻ vang và kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ tỉnh nhà hôm nay đã và đang tiếp bước bằng sự năng động, sáng tạo, hăng say cống hiến, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp uỷ không ngừng trưởng thành và lớn mạnh; trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tận tâm với công việc, gương mẫu về chấp hành kỷ luật, về lối sống, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp uỷ các cấp trong tỉnh.

Trong những năm qua, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ luôn đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết… của Trung ương và của Tỉnh uỷ. Chủ động tham mưu xây dựng và đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình công tác toàn khoá; chương trình công tác hằng năm của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ một cách khoa học. Trực tiếp tổ chức công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo về Trung ương theo quy định; trực tiếp dự thảo và tham gia dự thảo nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tri, kết luận quan trọng của cấp uỷ để triển khai thực hiện. Tổ chức phục vụ chu đáo các hội nghị của cấp uỷ. Bảo đảm các điều kiện làm việc của cấp uỷ và các ban Đảng của Tỉnh uỷ. Văn bản hoá kịp thời các ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ... Thực hiện tốt công tác lưu trữ, công tác cơ yếu – công nghệ thông tin; công tác tài chính, quản trị… Trong quá trình hoạt động, Văn phòng luôn giữ vững nguyên tắc, tận tâm, tận lực với công việc. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ liên tục nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó có nhiều năm đạt xuất sắc, tiêu biểu. Cơ quan Văn phòng và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh. Đặc biệt, năm 2010, Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng cấp uỷ các cấp đã phối hợp với các ban Đảng, các cấp, các ngành tham mưu, giúp cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đại hội Đảng bộ các cấp. 

Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Ngọc tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2009

Thành tích của Đảng bộ, các đoàn thể và cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ đạt được trong những năm qua được Tỉnh uỷ, các cấp, các ngành và được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó năm 2002 cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ năm nay, các cơ quan Văn phòng cấp uỷ trong tỉnh tổ chức hội trại, họp mặt truyền thống tại Khu Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam với nhiều hoạt động sôi nổi. Đặc biệt trong dịp này có 15 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Văn phòng cấp uỷ vì đã có nhiều thành tích trong công tác văn phòng.

TỐ TUẤN