BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm trọng thể 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Cập nhật ngày: 01/09/2010 - 10:10
HTML clipboard

Sáng 1.9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2010).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến dự.

Toàn cảnh Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh

Đến dự buổi lễ mít tinh còn có các Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội, các Đại sứ và bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ôn lại những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ta trong 65 năm qua, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh người đã dẫn dân tộc Việt Nam đi theo con đường  Cách mạng đúng đắn; Khắc ghi công ơn của hàng triệu người đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc; Tri ân với các bậc lão thành, các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mững Lễ mít tinh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là thắng lợi trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là CHXHCN Việt Nam đi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi, là thắng lợi của khát vọng tự do, độc lập, của tinh thần tự chủ, sáng tạo, của sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động giữa Đảng với nhân dân...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn. Sức mạnh  tổng hợp quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước đi  lên, vị thế quốc gia không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam vượt qua mọi chông gai, hiểm trở để cập bến bờ vinh quang.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 65 năm CMT8 và Quốc khánh 2.9.

Chủ tịch nước cho rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đang tiếp tục tạo ra những tiền đề quan trọng để đất nước đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc...

Chủ tịch nước chỉ ra rằng, Đảng, Nhà nước phải tiếp tục giữ vững định hướng XHCN, bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991, xây dựng Chiến lược phát triển 10 năm 2010 – 2020 phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị xã hội ổn đinh; dân chủ XHCN được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững… tạo tiền đề để đất nước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Phát huy tinh thần tiến công của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp một cách triệt để, toàn diện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh và Nhà nước ta thật sự trở thành Nhà nươc của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch nước khẳng định, tiếp tục con đường của Cách mạng Tháng Tám chính là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Tiếp tục cũng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các LLVT và toàn thể nhân dân ta.

Vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Tám về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại trong công cuộc đổi mới, chúng ta cần chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, giữu vững môi trường ổn định, góp phần đưa Việt Nam phát triển theo hướng nhanh và bền vững.

Cũng tại Lễ mít tinh, đại diện cho các cán bộ lão thành cách mạng, cụ Nguyễn Thị Hoài, 84 tuổi đã nêu cảm nghĩ của mình, tuy tuổi đã cao, sức yếu nhưng cụ cũng xin hứa với Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục giáo dục con cháu và vận động đồng chí, đồng đội của mình chăm lo xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước thêm giàu mạnh; Đồng thời mong muốn, các bạn trẻ luôn ghi nhớ công lao xương máu của bao thế hệ cha anh, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, quý trọng độc lập tự do; tích cực học tập tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng là con Lạc, Cháu Hồng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại diện cho thế thanh niên, Đảng viên trẻ Nguyễn Phương Thảo xin hứa sẽ tiếp tục noi theo các thế hệ cha anh, học tập, phấn đấu góp phần xây dựng Tổ quốc thêm giàu mạnh.

(Theo VOV)