BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm trọng thể 65 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

Cập nhật ngày: 05/01/2011 - 10:19

Sáng 5.1, Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, nơi diễn ra Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước ta.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; các vị lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; các vị Đại sứ các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Trong diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Ngày 6.1.1946, chỉ mấy tháng sau khi giành được độc lập, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, chính kiến, đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta chẳng những đã trở thành một quốc gia độc lập mà còn có cơ quan nhà nước có đầy đủ cơ sở và tư cách pháp lý đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền; thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí mãnh liệt và niềm tin tuyệt đối của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 65 năm, với 12 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Những thành tựu đạt được của Quốc hội nước ta trong 65 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó. Quốc hội các khoá đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm và các chủ trương của Đảng để thể chế hoá thành luật pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của Quốc hội. Đó là kết quả của sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; Đồng thời, đó cũng là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng về tổ chức, phương thức làm việc của Quốc hội, năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong thời gian tới, Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật; Sớm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ, bảo đảm chất lượng, bám sát yêu cầu của thực tiễn; Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp; Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế-xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình quan trọng quốc gia; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng và Nhà nước.

Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và tích cực chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII thu được kết quả tốt đẹp và hoạt động của Quốc hội khoá XIII có nhiều khởi sắc và chất lượng cao; Chú ý kết hợp hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu Quốc hội, bảo đảm có tỷ lệ thỏa đáng các đại biểu Quốc hội là cán bộ có hiểu biết sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn, các nhà khoa học có trình độ, năng lực và điều kiện hoạt động Quốc hội; Tiếp tục tăng một cách hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách để bố trí làm việc tại Thường trực Hội đồng dân tộc và Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội, làm nòng cốt trong việc tăng cường năng lực hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; Đồng thời củng cố, kiện toàn các cơ quan tham mưu giúp việc, tạo thêm các điều kiện và phương tiện làm việc, nhằm hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. 

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội các khoá VIII, IX, X đã phát biểu ôn lại những mốc son quan trọng trong lịch sử hoạt động của Quốc hội Việt Nam và rút ra những bài học quý báu để Quốc hội ngày càng thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; mong muốn Quốc hội tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa, xây dựng được nhiều Luật sát với thực tiễn cuộc sống; thay mặt nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thúy (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội), đại diện cử tri trẻ cả nước bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc. Cô cho biết, dù dành phần lớn thời gian để học tập, nghiên cứu, nhưng giới trẻ cũng luôn quan tâm theo dõi các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và vui mừng phấn khởi trước những cải tiến, đổi mới trong hoạt động của Quốc hội thời gian gần đây. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên luôn được Quốc hội quan tâm, cụ thể hoá bằng các quy định của pháp luật (Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và Gia đình...). Cử tri Nguyễn Ngọc Thúy mong Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội tiếp tục quan tâm hơn nữa tới những vấn đề thiết thân đối với thanh niên, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hơn nữa cho thanh niên được học tập, có việc làm, phát huy tài năng, sức trẻ, góp phần xây dựng đất nước. Cử tri Nguyễn Ngọc Thúy đã thay mặt cử tri trẻ cả nước nguyện ra sức học tập, phấn đấu để trở thành những công dân có ích, đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

(Theo CPV)