Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Các tôn giáo Tây Ninh:

Kỳ vọng trước Đại hội 

Cập nhật ngày: 24/01/2021 - 21:27

BTNO - Trong những ngày này, toàn đảng, toàn quân và toàn dân Tây Ninh hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Bên cạnh các tầng lớp trí thức, công nhân, nông dân, các tổ chức đoàn, hội, đội, lực lượng vũ trang, đồng bào tôn giáo cũng gửi gắm nguyện vọng đến Đại hội.

Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh.

Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh cho rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của đất nước.

Với đường hướng hành đạo của tôn giáo Cao đài Toà Thánh Tây Ninh gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc và xác định nước vinh, đạo sáng, Hội thánh cùng với Ban đại diện Hội thánh các tỉnh, thành phố và các Ban cai quản họ đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội.

Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhiều tín đồ, họ đạo hiến đất làm đường giao thông nông thôn; góp công, góp sức xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Hội thánh đã hướng dẫn Ban đại diện Hội thánh các tỉnh, thành phố và Ban cai quản họ đạo trong tỉnh tham gia tích cực hơn nữa trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình neo đơn, trẻ em mồ côi, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xoá nghèo bền vững.

Các cơ sở của tôn giáo Cao đài Toà Thánh Tây Ninh xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng quà người nghèo, hỗ trợ vốn cho những gia đình khó khăn, tham gia các đoàn thiện nguyện cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí… thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch Covid- 19.

Tôn giáo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh tin tưởng mạnh mẽ, Đại hội lần này sẽ bầu chọn những người có đức, có tài, có tâm, vì nước, vì dân, lo cho dân và điều hành đất nước trong thời kỳ đổi mới, nâng cao vị thế cùng thế giới. Thay mặt Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh kính chúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ.

Sư cô Thích nữ Hạnh Linh-Trụ trì chùa Linh Nghĩa Diệu Pháp.

Sư cô Thích Nữ Hạnh Linh–Trụ trì chùa Linh Nghĩa Diệu Pháp chia sẻ, chào mừng Đại hội Đảng, sư cô mong muốn chư tôn đức, giáo phẩm, tăng ni, phật tử, các cơ sở tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường tích cực thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng và đóng góp công sức, trí tuệ cùng toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, cùng Giáo hội trong nhiệm vụ hoằng pháp và với phương tâm "đạo pháp dân tộc-chủ nghĩa xã hội".

Sư cô rất kỳ vọng vào Đại hội sẽ bầu được những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Chàm Sá- Trưởng Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh.

Ông Chàm Sá-Trưởng Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, Giáo cả Thánh đường khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh mong muốn Đại hội bầu chọn Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, tiếp tục quan tâm đến các dân tộc, tôn giáo.

Đại Dương