Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lạm phát của Việt Nam có thể vượt 10%

Cập nhật ngày: 11/02/2011 - 10:30

32% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng lạm phát ở Việt Nam sẽ đạt đến mức tăng 6-8% vào thời điểm giữa năm và 35% doanh nghiệp cho rằng lạm phát sẽ tăng hơn 10% vào cuối năm 2011.

Đây là kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh tại Việt Nam quý I/2011 do Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện.

Kết quả khảo sát lần này cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu gia tăng so với kết quả của cuộc khảo sát lần thứ nhất.

Theo các thành viên EuroCham đã tham gia cuộc khảo sát, mức độ tin cậy trong kinh doanh là hoàn toàn tích cực với chỉ số tình hình kinh doanh là 79.

Qua cuộc khảo sát, 73% trên tổng số phản hồi cho biết hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước tại Việt Nam. Phần lớn doanh nghiệp đều tự đánh giá tình hình hiện tại của mình là tốt. Số doanh nghiệp đang đạt được tình hình kinh doanh “xuất sắc” tăng từ 6 đến 11%.

Phần nhiều doanh nghiệp được khảo sát cho biết sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam trong năm 2011. Có tới 54% doanh nghiệp hy vọng sẽ tăng 10% mức lương trong năm nay (so với cuộc khảo sát lần thứ nhất là 30%.

58% doanh nghiệp trong cuộc khảo sát hy vọng rằng lĩnh vực hoạt động của họ sẽ tăng hơn 8% (so với cuộc khảo sát lần thứ nhất là 42%). Điều này cho thấy một sự tự tin tổng quan trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai.

Phần lớn các doanh nghiệp châu Âu tham gia cuộc khảo sát cho rằng lạm phát ở Việt Nam sẽ ở mức 6-8% vào thời điểm giữa năm và ở mức hơn 10% vào thời điểm cuối năm 2011.

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu cho biết: “Tôi khá ngạc nhiên khi thấy có sự thay đổi trong mức độ tin cậy vào chỉ số tình hình kinh doanh chuyển dịch từ 75 đến 79. Điều đó chắc chắn phản ánh được sự tin tưởng lớn rộng của các thành viên Hiệp hội vào triển vọng kinh tế của Việt Nam sau khi Đại hội Đảng lần thứ XI được thông qua cùng với việc công bố Ban lãnh đạo mới".

(Theo VOV)