BAOTAYNINH.VN trên Google News

Làm việc ngày thứ bảy: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng bộ, địa phương

Cập nhật ngày: 08/10/2009 - 05:52

Ở nhiều địa phương, việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy không mang lại hiệu quả.

Theo công văn số 6957/VPCP-TCCV của Văn phòng chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg liên quan đến việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Theo đó, trong quy IV/2009, Văn phòng chính phủ sẽ trình Thủ tướng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg theo hướng giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhu cầu thực tế của công dân và tổ chức quyết định lựa chọn các lĩnh vực, địa bàn cần tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ Bảy.

Theo Quyết định 127/2007/QĐ-TTg, việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp nhận, giải quyết những TTHC sau đây: Công chứng;  Chứng thực; Các thủ tục liên quan đến hộ tịch; Cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân; Cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu (bao gồm cả hộ chiếu thuyền viên); Cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài; Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải thuỷ, bộ; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng; Thu thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; thu phạt vi phạm hành chính các loại; Đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới; Đăng ký các loại phương tiện vận tải, thiết bị thi công; Thủ tục thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu; hàng hoá quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, các Bộ, ngành, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những TTHC khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp vào ngày thứ bảy.

K.D