BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lần đầu tiên tôn vinh tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 28/08/2011 - 11:08

Sáng 28.8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, phối hợp với Tạp chí Cộng sản và một số đơn vị tổ chức lễ tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trong sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, của nền kinh tế nói chung, sự lãnh đạo của Đảng và các tổ chức Đảng (Đảng bộ, Chi bộ) trong các doanh nghiệp ở nước ta đóng một vai trò quan trọng. Tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tập hợp đoàn kết tạo thành sức mạnh tổng hợp cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Cộng sản, Trưởng Ban Tổ chức Lễ vinh danh nhấn mạnh, chương trình khảo sát thực tiễn để lựa chọn ra 100 tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I đã cho thấy sự phong phú của các mô hình phát triển cũng như sự năng động và hiệu quả trong công tác phát triển Đảng của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

100 tổ chức Đảng được tôn vinh lần này là những tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây cũng là các tổ chức Đảng đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và không ngừng phát triển vươn lên mạnh mẽ, trở thành những thương hiệu mạnh, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Theo chinhphu.vn)