BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 10/09/2011 - 07:28

Toàn cảnh buổi làm việc

Để xây dựng Đề án “Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của Bộ Chính trị, sáng ngày 9.9.2011 đồng chí Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Tây Ninh về các nội dung: thực trạng đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận của Đảng và tình hình đời sống của các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc…

Tiếp đoàn, về phía tỉnh có đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã báo cáo với Đoàn về thực trạng đội ngũ cán bộ dân vận và đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ và đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận của Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đã cảm ơn lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã dành thời gian về thăm và làm việc với tỉnh, đồng thời, đồng chí cũng cho biết sẽ tiếp tục quan tâm đối với đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, nhất là quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách đặc biệt, cụ thể đối với cán bộ làm công tác Hội ở cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Trung đánh giá cao những kết quả mà Tây Ninh đã đạt được trong những năm qua trên tất cả các mặt, trong đó có công tác vận động quần chúng. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những mặt thuận lợi, cũng như khó khăn trong công tác vận động quần chúng. Về công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí nêu một số nhiệm vụ trọng tâm như: cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Trung ương về công tác vận động quần chúng; tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác trong hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể, đồng thời có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác này. Nhất là nâng cao vai trò, vị trí của công tác vận động quần chúng… Có như vậy, thì công tác vận động quần chúng mới thành công. Đồng chí cũng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, và hứa sẽ nghiên cứu, bổ sung vào Đề án để trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 8.9.2011 Đoàn đã đến dâng hương tại Bia di tích Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam, chiều cùng ngày Đoàn đã làm việc với Huyện uỷ Hoà Thành.

TỐ TUẤN