BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh

Cập nhật ngày: 04/05/2016 - 06:05

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Cựu chiến binh các huyện tại hội nghị tổng kết năm 2015 (ảnh minh hoạ).

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31.3.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI.

 Lãnh đạo ban chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội; xây dựng báo cáo đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp Hội trong 5 năm qua. Nội dung đại hội ở từng cấp phải đi sâu, đánh giá đúng thực tiễn những mặt làm được, chưa được trong hoạt động của hội theo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm; bám sát Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tôn chỉ, mục đích của điều lệ Hội để tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, thiết thực, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng năng lực lãnh đạo công tác Hội trong tình hình mới theo đúng nguyên tắc, quy trình.

Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội ở từng cấp. Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tổ chức thành công đại hội của cấp mình.

Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và huyện, thành phố tiến hành từ quý I đến quý II.2017; cấp tỉnh tiến hành trong quý III.2017.

HOÀNG MINH