BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc triển khai học tập Nghị quyết TW6 tại huyện Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 11/04/2013 - 04:10
HTML clipboard

(BTNO)- Vừa qua, đoàn kiểm tra số 7 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra về tình hình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 tại huyện Trảng Bàng. Tham gia làm việc với đoàn có Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thanh Ngọc cng các các đồng chí trong Ban thường vụ huyện, trưởng/phó các ban xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, BCH Đảng bộ huyện Trảng Bàng đã báo cáo với đoàn kiểm tra về việc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thông qua các hoạt động chính trị này đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức cũng như hành động của cán bộ các ban, ngành huyện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Trảng Bàng đã tổ chức tổng cộng 17 lớp học tập triển khai nghị quyết TW6, tổng số đảng viên tham gia học tập có 3.003/3.034 đồng chí, đạt 98,97%. Có 1 lớp dành cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nghỉ hưu với 251 người dự. 11/11 xã/thị trấn tổ chức triển khai 14 lớp có 2.305/2.329 đảng viên dự, đạt 98,96%; đảng viên Khối cơ quan huyện tổ chức 2 lớp với 698/705 người dự, đạt 99%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai học tập nghị quyết TW6, huyện Trảng Bàng vẫn còn gặp hạn chế: một số cấp ủy, nhất là chi bộ cơ sở chưa làm rõ những vấn đề trọng tâm, chưa liên hệ thực tiễn địa phương. Một số chi, đảng bộ chậm xây dựng kế hoạch thực hiện; nội dung kế hoạch chưa sát với tình hình địa phương, đơn vị và chưa đúng với chức năng nhiệm vụ, còn rập khuôn máy móc, sao chép.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang đánh giá cao việc Đảng bộ huyện Trảng Bàng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Phó Chủ tịch yêu cầu, trên cơ sở kết quả thực hiện, huyện phải tiếp tục mạnh dạn chấn chỉnh những khuyết điểm chưa được khắc phục nhằm có sự chuyển biến rõ nét, tạo niềm tin trong nhân dân; cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các chi bộ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hiểu Sinh