Lão nông yêu rừng 

Cập nhật ngày: 10/12/2022 - 00:34

BTN - Hơn 70 tuổi, ông vẫn tiếp tục dự án biến những mảnh đất hoang vu thành “lá phổi xanh” để lại cho đời.