BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lập 7 đoàn kiểm tra việc phòng chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 18/04/2015 - 12:00

Lập 7 đoàn kiểm tra việc phòng chống tham nhũng

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng diễn ra trong năm 2014 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì - Ảnh: V.V.T

Theo Kế hoạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) ký ban hành, sẽ thành lập 7 đoàn công tác do 7 thành viên của Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn để kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 4 bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường

Ngoài ra, đoàn cũng kiểm tra ở 10 địa phương gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hoà Bình, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Dương, Kiên Giang và Đồng Tháp.

Thời gian kiểm tra tiến hành từ ngày 31-5 đến ngày 31-7. Trước đó, các bộ và địa phương nêu trên phải tiến hành tự kiểm tra, giám sát.

Mục đích của đợt kiểm tra, giám sát lần này là để nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nhất là những vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, chú trọng phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, phương hướng, biện pháp khắc phục.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để có thêm cơ sở đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của cả nhiệm kỳ 2011- 2016, đánh giá phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, đánh giá hoạt động của ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc của 7 Đoàn công tác, báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trước ngày 30-9.

Theo tin từ Ban Nội chính Trung ương, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.

Trước đó, trong hai năm 2013 và 2014, Ban Chỉ đạo đã thành lập 18 đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc ở 7 bộ, ngành Trung ương và 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn tuoitre.vn