Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

Tây Ninh và Prey Veng:

Lắp đặt bảng tên Cầu hữu nghị Tân Nam- Meun Chey 

Cập nhật ngày: 10/09/2020 - 18:16

BTNO - Sau khi lắp đặt bảng tên cầu, hai bên ký Biên bản làm việc song phương để báo cáo cấp trên theo quy định.

Phái đoàn hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng trước bảng tên cầu vừa lắp đặt 

Sáng nay (10.9), ông Võ Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện các đơn vị có liên quan của tỉnh Tây Ninh và ông Cheang Sovan Nara – Giám đốc Hành chính Văn phòng tỉnh Prey Veng, vương quốc Campuchia cùng các quan chức tỉnh này đến khảo sát thực địa cầu hữu nghị Tân Nam – Meun Chey, đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố nâng cấp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất lắp đặt bảng tên cầu hữu nghị như sau:  Bên hướng tỉnh Tây Ninh, Việt Nam là “Cầu hữu nghị Tây Ninh (Tân Nam) - Prey Veng (Meun Chey)”, phía trên có hình quốc kỳ của Việt Nam và Campuchia; bên hướng tỉnh Prey Veng, Campuchia là Cầu hữu nghị Prey Veng (Meun Chey) - Tây Ninh (Tân Nam), phía trên cũng có hình quốc kỳ của hai nước.

Hai bên ký Biên bản làm việc song phương

Vị trí lắp đặt bảng tên cách mố cầu mỗi bên 10m, kích thước 90cm x 120cm, chất liệu là kim loại mạ đồng vàng, chữ màu đen.

Sau khi lắp đặt bảng tên cầu, hai bên ký Biên bản làm việc song phương để báo cáo cấp trên theo quy định.

Thu Hằng