BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm đất đai

Cập nhật ngày: 19/01/2015 - 12:00

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang vừa ký quyết định về việc tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

Quyết định nêu rõ nội dung thông tin phản ánh phải thể hiện đầy đủ các nội dung như: tên và địa chỉ của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đất đai; trường hợp phản ánh vi phạm trong sử dụng đất thì phải nêu rõ địa chỉ nơi đang sử dụng đất có vi phạm; nội dung vi phạm phải nêu rõ hành vi vi phạm đã xảy ra theo quy định của pháp luật đất đai; người phản ánh cần cung cấp các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được về sai phạm đã phản ánh; tên, địa chỉ của người phản ánh và yêu cầu bảo mật thông tin về người phản ánh (nếu có) để cơ quan có thẩm quyền giải quyết liên hệ khi cần thiết.

Cơ quan, công chức thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh có trách nhiệm bảo mật thông tin về người phản ánh nếu người phản ánh có yêu cầu; thông tin phản ánh sau khi được tiếp nhận phải được tổng hợp thành văn bản và báo cáo với Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 2 ngày làm việc (kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin) để xử lý theo quy định.
 
Trường hợp thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương thì trong thời gian không quá 5 ngày làm việc (kể từ thời điểm nhận được báo cáo) Tổng cục Quản lý đất đai gửi văn bản yêu cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có vụ việc phản ánh kiểm tra, thanh tra giải quyết theo quy định và thông báo cho người phản ánh biết kết quả.
 
Thông  tin phản ánh được gửi đến cơ quan tiếp nhận qua số điện thoại: 043.7957889; hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ: số 10, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Địa chi mail: cucksqlsdd@gmail.com. Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai là cơ quan tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai./.

Nguồn VOV