BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lấy chỉ tiêu hài lòng của dân làm mục tiêu phấn đấu

Cập nhật ngày: 20/09/2011 - 12:03

Ngày 20.9.2011, ông Võ Hùng Việt, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các thành viên Ban Pháp chế thực hiện giám sát về cơ chế “một cửa liên thông” tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Trịnh Đình Cảnh, Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ nêu rõ: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng ĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường theo Thông tư số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15.3.2010, Văn phòng ĐKQSDĐ đã kết hợp với Tổ đề án 30 của Sở, rà soát, đề nghị huỷ bỏ 4 thủ tục và sửa đổi bổ sung 1 thủ tục không còn phù hợp trong bộ thủ tục hành chính. Hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính mới gồm 14 thủ tục được UBND tỉnh ký ban hành tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 10.11.2010, đã niêm yết công khai và thực hiện cho đến nay. Văn phòng hiện đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực cấp giấy chứng nhận theo Công văn số 4496/VP-KSTTHC ngày 24.12.2010

của Văn phòng UBND tỉnh và Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20.5.2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ hoàn chỉnh trong quý IV năm 2011. Mức phí và lệ phí khi giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh. Quy trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh thực hiện theo tiêu chuẩn ISO9001:2000. Sau khi nhận hồ sơ, văn phòng sẽ chuyển đến phòng đăng ký, chỉnh lý phối hợp với Chi cục quản lý đất đai thẩm định, nếu đạt yêu cầu sẽ chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa trình lãnh đạo ký duyệt. Sau đó, chuyển Chi cục quản lý đất đai kiểm tra, trình Ban Giám đốc Sở ký tờ trình chuyển UBND tỉnh xem xét và ký Quyết định cấp giấy và giấy chứng nhận. Sau đó, UBND tỉnh trả lại cho Văn phòng ĐKQSDĐ vào sổ và trả lại cho tổ chức sử dụng đất. Đối với những hồ sơ có liên quan đến nghĩa vụ tài chính, Văn phòng ĐKQSDĐ phải lập thủ tục chuyển đến Sở Tài chính và ngành thuế xác định.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu tại buổi giám sát

Kết quả đạt được từ ngày 1.7.2010 đến 31.7.2011, Văn phòng đã giải quyết xong: 338/352 hồ sơ phải giải quyết đạt 96%; còn lại: 14 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hẹn trả, chiếm 4%, không có hồ sơ tồn đọng (chỉ có 21 hồ sơ trễ hẹn do nhiều nguyên  nhân, tuy nhiên đến nay đã giải quyết dứt điểm 21 hồ sơ trễ hẹn này).

Từ khi thực hiện “cơ chế một cửa, một cửa liên thông” tại Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, thời gian giải quyết xử lý nhanh hơn, rút ngắn thời gian ở các đơn vị, hạn chế đến mức thấp nhất các tổ chức và cơ sở tôn giáo phải đi lại nhiều lần. Đạt được những việc làm như trên là do: sự quan tâm sâu sát của Ban Giám đốc Sở, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, nhân viên văn phòng, sự phối hợp nhịp nhàng với các Sở ngành liên quan, tổ chức họp định kỳ, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót qua đường dây nóng và thùng thư góp ý đặt tại văn phòng.

Văn phòng ĐKQSDĐ cũng đã trình bày với đoàn giám sát những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và kiến nghị những giải pháp để nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đoàn giám sát đã đặt những câu hỏi, xoay quanh hoạt động chuyên môn của văn phòng, liên quan đến cơ chế một cửa liên thông như: Việc đo đạc, cấp giấy cho các nông, lâm trường còn rất phức tạp, chưa rõ ràng, văn phòng cần tham mưu điều gì cho tỉnh? Mối quan hệ giữa Văn phòng ĐKQSDĐ huyện và tỉnh như thế nào để thống nhất cách quản lý; vấn đề thuế ảnh hưởng đến thời gian cấp giấy, văn phòng giải quyết bằng cách nào? Thực trạng hồ sơ thủ tục chưa chặt chẽ, còn gây phiền hà cho dân, văn phòng cần có những biện pháp nào để khắc phục? Nên xem lại ngày làm việc thứ 7, nếu không hiệu quả có thể kiến nghị không làm việc ngày thứ 7…

Ông Trịnh Đình Cảnh, Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh giải trình trước đoàn giám sát: Việc trễ hẹn trong giải quyết cấp giấy có nhiều nguyên nhân, trong đó việc xác định giá đất là rắc rối nhất do Cục Thuế và Chi cục Thuế phân cấp không rõ ràng, thường đùn đẩy lẫn nhau; mặt khác, ngành thuế và cơ quan Tài nguyên - Môi trường cũng chưa thống nhất cách tính giá đất. Mối liên hệ giữa tỉnh, huyện trong việc cấp giấy được thực hiện trong các cuộc giao ban, các văn bản chỉ đạo, các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ tỉnh đến tập huấn cho từng huyện về phần mềm quản lý. Tỉnh cần nắm cụ thể mọi biến động về đất đai từ cơ sở, từ đó có chỉ đạo kịp thời. Khó khăn hiện nay là về chỉnh lý biến động đất đai, đo đạc truyền thống đã chuyển qua đo đạc chính quy nhưng thiếu trang thiết bị… Về thái độ phục vụ, cán bộ nhân viên văn phòng phấn đấu không để dân phiền hà, hết sức cố gắng để được dân khen.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Ngọc Dũng đề nghị Văn phòng ĐKQSDĐ phải tiếp thu, bổ sung hồ sơ cho hoàn chỉnh những ý kiến đóng góp của đoàn, nghiêm túc rút kinh nghiệm những yếu kém, tồn đọng, những trở ngại trong tổ chức thực hiện ở tỉnh, huyện. Tiếp tục tuyên truyền quy trình thủ tục cấp giấy trong dân, các cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt là cán bộ trong ngành từ tỉnh đến huyện, thị, phải nắm rõ thủ tục và vận dụng một cách thành thạo nhất. Phải tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nhưng vẫn đảm bảo đúng pháp luật. Công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên trong ngành phải thường xuyên, phải triệt tiêu vấn đề tiêu cực. Phải có sơ kết, tổng kết để tập hợp được nhiều thông tin, rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp, để hiệu quả công việc càng được nâng cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt chỉ đạo: toàn ngành cố gắng hoàn thiện thủ tục cấp giấy, làm thế nào càng ít thủ tục mà hiệu quả công việc đạt cao hơn. Phải hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình cho dân an tâm, mọi thủ tục phải công khai minh bạch. Đây là việc làm cần thiết mang lại chữ tín cho cơ quan, không tạo ra hiểu lầm trong dân. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị văn phòng xem lại, ngoài những quy định bắt buộc phải thực hiện (gọi là quy định cứng) có hay không những lý do khác mới được cấp giấy (gọi là quy định mềm)? Phải có sơ kết, tổng kết, qua đó rút kinh nghiệm và phê phán những đơn vị làm chưa tốt trong công tác phối hợp. Việc phối hợp phải có quy chế và hoạt động tích cực hơn nữa. Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả tích cực của Văn phòng ĐKQSDĐ, cố gắng lấy chỉ tiêu hài lòng của dân làm mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới.

Duy Đức