Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Thị trấn Bến Cầu:

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 06/04/2021 - 17:48

BTNO - Tối 4.4, tại văn phòng Ban quản lý khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam và UBND thị trấn Bến Cầu tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri biểu quyết đồng tình về các ứng cử viên ĐB.HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có lãnh đạo UB. MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử, 16/28 vị ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và hơn 80 cử tri khu phố 2.

Hội nghị thông qua tiêu chuẩn của người đại biều HĐND, giới thiệu về danh sách và tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử. Cử tri khu phố 2, thị trấn Bến Cầu và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu ý kiến và biểu quyết tín nhiệm đối với từng ứng cử viên.

Trên địa bàn khu phố 2 có 1 ứng cử viên đại biều HĐND tỉnh, 4 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, 23 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, có 14 ứng cử viên đại biểu HĐND Thị trấn, còn lại là ứng cử viên đại biểu HĐND các xã: Lợi Thuận, Long Thuận và Long Giang (mỗi xã có 3 ứng cử viên) và 1 ứng cử đại biểu HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng.

100% cử tri khu phố 2 biểu quyết thống nhất giới thiệu những người ứng cử viên có tên trong danh sách vừa giới thiệu.

QUANG SON