BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Nhiệm vụ hết sức quan trọng của quốc gia

Cập nhật ngày: 19/01/2013 - 05:54

Thời gian tổ chức triển khai từ ngày 21.1.2013 và kết thúc, tổng hợp gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 15.3.2013.

Đại biểu tại đầu cầu UBND tỉnh phát biểu ý kiến.

(BTN) - Ngày 18.1, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hội nghị triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn của Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; những nội dung cơ bản của việc Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch của HĐND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tổ chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi hiến pháp và thi hành hiến pháp. Đối tượng lấy ý kiến gồm: tất cả nhân dân trong tỉnh; các cơ quan, tổ chức của các địa phương và của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức triển khai từ ngày 21.1.2013 và kết thúc, tổng hợp gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 15.3.2013.

Ông Võ Hùng Việt - Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức thật sâu rộng, có hiệu quả thiết thực và tổng hợp đầy đủ, trung thực, báo cáo đúng thời gian quy định. Ông nhấn mạnh: “Để việc lấy ý kiến nhân dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của quốc gia; là mệnh lệnh của Tổ quốc, của dân tộc giao phó cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và từng công dân Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

KHẮC LUÂN