BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ Hoà Thành: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014

Cập nhật ngày: 02/05/2015 - 05:00

Hoà Thành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn cơ sở trong huyện đã phát động phong trào thi đua với chủ đề xuyên suốt “Cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tân tuỵ, gương mẫu” và phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, có 85% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có trên 25% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, không có trung bình và trên 90% đoàn viên Công đoàn đạt xuất sắc; 7.928 lượt nữ CBCCVCLĐ được công nhận danh hiệu nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”- chiếm tỷ lệ trên 90%; 12 tấm gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Ngoài ra, huyện còn phát triển đoàn viên công đoàn mới đạt 187%, thành lập 29/20 CĐCS ngoài Nhà nước- đạt 145% chỉ tiêu và vận động đóng góp các Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn” với số tiền 900 triệu đồng; đã trao tặng 8 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên nghèo…

Tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014 do LĐLĐ huyện Hoà Thành tổ chức mới đây, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; LĐLĐ huyện khen thưởng cho 6 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2014.

Nguyễn An